Værdighed

Ej, se han spiser sukker!
Ej se, hun er overvægtig!
Ej, se han drikker kaffe!
Ej se, hun har fået lavet plastik operation!

Den indre dommer kan være os mere eller mindre bevidst. Men vi har alle vores dommer, som sidder klar til at dømme den anden.
Her er vinklen at se på den dommer der dømmer på en skala, ud fra hvor spirituel den anden mon er (i forhold til en selv). Det gør den ud fra en række kriterier som vi selv finder på, godt støttet af alle mulige ideer og dogmer der lever i bedste velgående – både blandt såkaldt spirituelle og ikke-spirituelle mennesker.

Læs mere

Storhed

Kære Guddommelige Alteksisterende.
Det sted du har vist mig ind, er Uendeligheden selv.
Din Kraft er uden grænser. Din Kærlighed ligeså.
Jeg er som et tilfældigt støvkorn, i universets uendelige rum.
Jeg hvirvles hid og did, men konstant som en del af en større plan.
Det er Din sang der synges gennem uendeligheden og jeg bevæger mig koordineret af den.

Læs mere

Adam og Eva – en fortælling om et afgørende valg.

Der er en dyb sandhed i mange hellige tekster. Men de er forsøgt forstået af mennesker gennem sindet og er ikke forstået som en erfaring i hjertet. Dermed er de blevet misforstået.

Sindet, altså personen der har forsøgt at forstå, er farvet af både tidspunktet i historien, samfundet personen levede i, vedkommendes personlige historier, normer, skik, etik, moral osv, osv.

Sind kan aldrig forstå de gamle sandheder der kun kan afsløres i hjertet.

Læs mere

Non-duality

Begrebet har eksisteret en del år som en betegnelse for et måde at forstå og opfatte verdenen på.

Non-duality handler om, enhed med Gud og at i den enhed er alt modsætningsløst. Dvs. Der er ikke godt og ondt, ikke rigtig og forkert. Der er kun ét hele, i hvilket modsætningerne ophører med at eksistere. 

Jeg har aldrig sådan rigtig beskæftiget mig med begrebet, for helt grundlæggende er det min erfaring, at jo mere vi prøver at kategorisere og putte ting i kasser, jo længere væk kommer vi fra erkendelsen af den sandhed, som mange begreber udspringer af.

Non-duality er ikke nogen undtagelse. 

Læs mere

Hvad du i virkeligheden er.

”Ej, for pokker! Hvor er hun ubehøvlet!”

Jeg kiggede forskrækket på ham.

Hvad pokker mente han? Hun var da på ingen måder ubehøvlet, men blot en stakkel der i skam, havde vendt sig hurtigt bort og var gået… Jeg havde dyb medlidenhed med kvinden.

Min daværende kæreste og jeg var kommet gående, da en kvinde som tydeligvis var hjemløs, havde rakt hånden frem for at tigge. Min kæreste havde ikke haft så meget på sig og havde bare givet hende nogle småpenge. I samme sekund pengene landede i kvindens hånd, havde hun mumlet nogle ord og havde vendt sig bort.

For mig var det et tydeligt tegn på hendes eget ubehag ved at være nødt til at tigge, men nu stod han her og blev vred.

Læs mere

Frihed

I søndags afholdt jeg Livets Kraftcirkel igen.

Det var en  smuk formiddag, og en deltager kommenterede på det, jeg havde sagt om, at vi som oftest lider, ikke så meget på grund af det der sker i vores liv, men på grund af de historier vi fortæller om det, der sker.

Jeg havde talt om det specielle ved det menneskelige sind, nemlig at det skaber sin egen lidelse med sine historier. Jeg fortalte, at vi har mulighed for at gå ned under historierne og ind i et rum, der er så meget større end det, de fleste opfatter som virkeligheden.

I det rum ophører lidelsen. 

Læs mere