ILD

Sindet vil så gerne tro at det er noget.

I spirituelle sammenhænge kan det måske være, at sindet  ønsker sig at være mere oplyst end den anden. Måske ønsker det at være tættere på Gud end den anden. Måske måler sindet sig på hvordan og hvor meget praksis der udføres. 

Mulighederne er mange.

Læs mere

Frihed fra – frihed til.

Vi bor i et frit land. Vi har religionsfrihed, ytringsfrihed og valgfrihed på en masse områder, som det ikke er alle mennesker i denne verden forundt.

De fleste gifter sig ud fra et frit valg, eller vælger deres uddannelse frit. Vi lever med en af verdens højeste frihedsgrader forstået ud fra et  ydre perspektiv, der måler på hvordan vores lovgivning og samfund er opbygget.

Men kan man forstå frihedsbegrebet på en anden måde?

Er det mon sandt når Eckhart Tolle skriver: Knowing yourself as the awareness behind the voice is freedom? Eller: Without awareness there is no freedom. Awareness is vital for any possibility of free choice? 

Hvad er sand frihed?

Læs mere

Værdighed

Ej, se han spiser sukker!
Ej se, hun er overvægtig!
Ej, se han drikker kaffe!
Ej se, hun har fået lavet plastik operation!

Den indre dommer kan være os mere eller mindre bevidst. Men vi har alle vores dommer, som sidder klar til at dømme den anden.
Her er vinklen at se på den dommer der dømmer på en skala, ud fra hvor spirituel den anden mon er (i forhold til en selv). Det gør den ud fra en række kriterier som vi selv finder på, godt støttet af alle mulige ideer og dogmer der lever i bedste velgående – både blandt såkaldt spirituelle og ikke-spirituelle mennesker.

Læs mere

Storhed

Kære Guddommelige Alteksisterende.
Det sted du har vist mig ind, er Uendeligheden selv.
Din Kraft er uden grænser. Din Kærlighed ligeså.
Jeg er som et tilfældigt støvkorn, i universets uendelige rum.
Jeg hvirvles hid og did, men konstant som en del af en større plan.
Det er Din sang der synges gennem uendeligheden og jeg bevæger mig koordineret af den.

Læs mere

Adam og Eva – en fortælling om et afgørende valg.

Der er en dyb sandhed i mange hellige tekster. Men de er forsøgt forstået af mennesker gennem sindet og er ikke forstået som en erfaring i hjertet. Dermed er de blevet misforstået.

Sindet, altså personen der har forsøgt at forstå, er farvet af både tidspunktet i historien, samfundet personen levede i, vedkommendes personlige historier, normer, skik, etik, moral osv, osv.

Sind kan aldrig forstå de gamle sandheder der kun kan afsløres i hjertet.

Læs mere

Non-duality

Begrebet har eksisteret en del år som en betegnelse for et måde at forstå og opfatte verdenen på.

Non-duality handler om, enhed med Gud og at i den enhed er alt modsætningsløst. Dvs. Der er ikke godt og ondt, ikke rigtig og forkert. Der er kun ét hele, i hvilket modsætningerne ophører med at eksistere. 

Jeg har aldrig sådan rigtig beskæftiget mig med begrebet, for helt grundlæggende er det min erfaring, at jo mere vi prøver at kategorisere og putte ting i kasser, jo længere væk kommer vi fra erkendelsen af den sandhed, som mange begreber udspringer af.

Non-duality er ikke nogen undtagelse. 

Læs mere